Get Adobe Flash player

Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej nowego bloku w Elektrociepłowni Bydgoszcz

11 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., pomiędzy PSE S.A. a PGE Górnictwo i  Energetyka Konwencjonalna S.A., została zawarta umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Bydgoszcz.

Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu oraz Cezary Szwed, Członek Zarządu. PGE GiEK S.A. reprezentowali: Tadeusz Witos, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem oraz Waldemar Szulc, Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania.

2014_12_11_ecbydgoszcz_podpisanie_umowy_z_PSE_Operator

Warunki przyłączenia kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Bydgoszcz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wydały Spółce PGE GiEK 23 listopada 2012 r. Nowy blok gazowo-parowy o mocy około 430 MW będzie przyłączony do rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej Jasiniec. Oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na  31 sierpnia 2021 roku przy czym, zgodnie ze Strategią GK PGE, ostateczne decyzje inwestycyjne dot. budowy bloku będą podejmowane z uwzględnieniem docelowych rozstrzygnięć w zakresie długoterminowego wsparcia kogeneracji gazowej.

Nowe jednostki wytwórcze są niezbędne dla bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i jego bilansowania, zwłaszcza w świetle zaplanowanych na najbliższe lata, wycofań jednostek już wyeksploatowanych. Dlatego decyzja o planowanym uruchomieniu budowy nowego bloku w bydgoskiej elektrociepłowni jest niezwykle dobrą informacją, zarówno dla odbiorców energii elektrycznej w  północnej Polsce, jak i dla całego systemu – podkreślił Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA.

Planowany do uruchomienia blok ma zastąpić istniejące jednostki wytwórcze w Oddziale Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, w zakresie których PGE GiEK S.A. ma prawo skorzystania z mechanizmów derogacyjnych. Nowy blok, spełniający zaostrzone normy środowiskowe, ma stanowić podstawowe źródło ciepła dla mieszkańców Bydgoszczy – podkreślił Waldemar Szulc, Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania PGE GiEK S.A.

2014_12_11_ecbydgoszcz_moment_podpisania_umowy_z_PSE_Operator

Wybudowanie bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Bydgoszcz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy sieci i niezawodności dostaw energii elektrycznej w północnej części kraju oraz poprawi bilansowanie systemu elektroenergetycznego.

KOMUNIKAT
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Informujemy, że Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. obecnie przyjmuje zgłoszenia akcjonariuszy chcących złożyć ofertę zbycia akcji na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klientów w Bogatyni. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie telefonicznie po numerem: (kierunkowy 22) 591 25 95.

Czytaj więcej »

Instalację odsiarczania spalin w PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz zbuduje Alstom

2013_12_zecbydgoszcz_odsiarczaniePGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oraz Alstom Power sp. z o.o. podpisały 17 grudnia 2013 roku kontrakt o wartości 73 mln PLN na budowę w formule „pod klucz” kompletnej instalacji odsiarczania spalin kotłów parowych OP-230 K3 i K4 w PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz. 

Instalacja odsiarczania spalin jest oparta na technologii pół-suchego odsiarczania spalin metodą NID™, która jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku, gwarantującym wysoką skuteczność redukcji emisji zarówno w zakresie odsiarczania spalin jak i pyłów. Instalacje NID™ zostały z powodzeniem zastosowane w obiektach energetyki zawodowej w mocy przekraczającej 12 GW jak również w 120 obiektach związanych  z sektorami przemysłowymi takimi jak spalarnie śmieci czy huty stali.

Czytaj więcej »

Sprzedaż akcji

Upoważnienie do odbioru odcinka zbiorowego akcji

 KOMUNIKAT dla akcjonariuszy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. dotyczący wydawania Imiennych Zaświadczeń Depozytowych Akcji Połączeniowych i wypłaty dopłat gotówkowych (link)